Punterwerf Schreur

De geschiedenis van de werf gaat terug tot het begin van de achttiende eeuw. Koop Jacob Smit is dan timmerman te Giethoorn. En een timmerman in die tijd timmerde huizen, molens en, als het nodig was, maakte hij ook punters, in die tijd het enige vervoermiddel in de Kop van Overijssel. Of er toen al sprake was van een eigen werf is niet duidelijk. Wel weten we dat Hendrik Hendriks, de kleinzoon van Koop Jacob, op een perceel op het huidige Zuiderpad 26, achter het woonhuis een punterschuur had. Jan-Harm Schreur, die geboren is in 1940, herinnert zich dat hier vroeger een scheepshelling is geweest. Bij de kruising van de Jan Hozengracht en de Dorpsgracht had Hendrik Hendriks ook een schuur gebouwd. Het is onwaarschijnlijk dat hier punters werden gemaakt omdat de schuur parallel aan het water is gebouwd en dat is niet handig om een boot te water te laten.

De achterkleinzoon van Hendrik Hendriks, Jan Smit, (1866 – 1937), gehuwd met Merrigje Schreur bouwde op de plaats van de huidige werf, Binnenpad 135, een timmerschuur en helling. Deze schuur mat 91 vierkante meter. De huidige punterschuur meet 93,93 vierkante meter.